DEN HELDER - Neem voor uw eigen veiligheid de volgende regels in acht.

Asbest is kankerverwekkend materiaal. Wilt u asbest verwijderen? Dan moet u een sloopmelding doen via het ‘Omgevingsloket online’. U heeft namelijk toestemming nodig om asbest te verwijderen.

Asbest kan voorkomen in:

 • vlakke platen (gevels dakbeschot, rondom schoorstenen)
 • vlakke gevelplaten met coating (decoratieve buitengevels, galerijen)
 • schoorstenen of luchtkanalen (bij kachel of cv-installatie, ventilatiekanaal)
 • bloembakken
 • golfplaten (daken van schuren en garages)
 • standleiding (afvoer toilet)
 • brandwerend board (onder cv-ketels, wanden cv-kast, trapbeschot, plafonds)
 • vinylzeil of oude vloerbedekking (asbesthoudende onderlaag)
 • oude huishoudelijke apparaten

Niet iedereen mag zelf asbest verwijderen.

Inwoners mogen asbest zelf verwijderen. Zij moeten wel aan de regels voldoen. De belangrijkste regel is dat een particulier maximaal 35 m² asbest mag verwijderen. Het moet dan wel in goede staat zijn. Weet u het niet zeker? De afdeling VVH van de gemeente, te bereiken via 14 0223, kan u vertellen of u de asbest zelf mag verwijderen. Als dat niet mag, moet u het laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf. Bedrijven moeten asbest altijd laten verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Procedure

Om een sloopmelding te doen, heeft u nodig:

 • uw naam en adres (gebouweigenaar)
 • naam en adres van degene die het asbest gaat verwijderen
 • de dagen en tijden dat u asbest gaat verwijderen
 • de manier waarop u asbest gaat verwijderen

Misschien heeft u een asbestinventarisatierapport nodig. Dit moet van een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau zijn. U heeft geen asbestinventarisatierapport nodig, als u particulier bent en het gaat om maximaal 35 m² vloerbedekking met asbest erin. Het moet gaan om asbestplaten, asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking. U mag de asbest zelf uit uw huis of bijgebouw van uw huis verwijderen.

Termijn

U doet de melding minimaal vier weken voor u met het sloopwerk begint. Soms kunt u de melding vijf

werkdagen voor de start van het slopen doen. Dit kan bijvoorbeeld als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan. De termijn van vijf werkdagen geldt ook voor particulieren die asbest zelf gaan verwijderen. Het gaat om het verwijderen van maximaal 35 m² asbest dat vast zit in een ander materiaal (hechtgebonden asbest).

Hulpmiddelen en tips voor de verwijdering

Op de website van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) staan tips voor de te gebruiken hulpmiddelen en kleding bij de verwijdering van asbest. Het is belangrijk de asbest-houdende materialen nat te maken voordat u deze verwijderd.

Afvoer van het asbesthoudende afval

Asbest wordt niet opgehaald en mag nooit in de minicontainer aangeboden worden. Het asbest dient dubbelzijdig ingepakt te worden in minimaal 0,2 mm dikke folie, 2 tot 3 maal omwikkelen en de naden van de folie dienen te worden afgeplakt. Het asbest moet in pakketten van maximaal 70 x 70 cm met een maximaal gewicht van 25 kg bij het afvalbrengstation van de HVC aan de Schootenweg worden aangeboden.

Kosten

U betaalt de kosten voor het verwijderen van asbest zelf. Gaat u meer dan 35 m² asbest verwijderen van uw dak? Dan kunt u subsidie aanvragen. Voor meer informatie kijkt u op de website over de subsidieregeling. Bedrijven kunnen daarnaast in aanmerking komen voor een fiscale regeling.

Abestdaken vanaf 2014 verboden

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Asbestvezels kunnen leiden tot levensgevaarlijke ziekten. Daarom wil de overheid blootstelling aan asbestvezels voorkomen. Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen in 2024 geen asbestdaken meer bezitten. De maatregel moet gezondheidsproblemen door asbest voorkomen. Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen. En die vormen een gevaar voor de volksgezondheid.

Verwaarloosde asbestdaken nu al verwijderen

Is een asbestdak in een heel slechte toestand of verwaarloosd? Dan kan de gemeente nu al eisen om het dak meteen te (laten) verwijderen. Beschadigde daken mogen niet tot 2024 blijven liggen.

Websites

Meer informatie over asbest vindt u op de volgende websites:

www.denhelder.nl

www.infomil.nl/asbestwegwijzer

www.rudnhn.nl