DEN HELDER - Afgelopen weekend hebben toezichthouders van de gemeente Den Helder in een aantal bedrijven overtredingen van de Drank- en Horecawet vastgesteld.

Verjaardagsfeest in buurthuizen Toezichthouders zagen op vrijdagavond dat in een kantine aan de Drs. F. Bijlweg een feest gaande was waarbij alcoholhoudende drank werd verstrekt. Bij nadere inspectie bleek het te gaan om een verjaardagsfeest. Ook bij een buurthuis aan de Gravin Magdalena van Waardenburglaan bleek dit het geval. Omdat dit soort privéfeestjes niet zijn toegestaan in kantines van stichtingen en verenigingen wordt hiertegen handhavend opgetreden.

Alcohol in winkels Verder zagen de toezichthouders dat bij een meubelbedrijf aan het Ravelijncenter op vrijdagavond alcoholhoudende drank werd verstrekt aan bezoekers van de zaak. Ook twee kledingzaken aan de Beatrixstraat gingen op zaterdagavond tijdens de shopping night in de fout door aan winkelend publiek alcoholhoudende drank te verstrekken. De aanwezigheid van alcohol bij deze bedrijven is verboden vanwege de Drank- en Horecawet. De gemeente let hier scherp op en wil alcoholmisbruik zoveel mogelijk terugdringen. Ondernemers en verenigingen hebben hierin ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.