NOORD HOLLAND - Het klimaat verandert. De aarde warmt op als gevolg van CO2-uitstoot, ijskappen smelten en de zeespiegel stijgt. Het weer wordt extremer.

De opwarming leidt tot hevige buien en wateroverlast, maar ook tot hittegolven en langere droge periodes. Klimaatverandering heeft grote invloed op mensen en op landbouw, natuur en waterkwaliteit. Het kan tot grote schade leiden en bij hittestress zelfs tot slachtoffers.

Kortom, we moeten wat doen! Op wereldniveau maken landen al afspraken, maar ook in Noord-Holland kunnen we acties ondernemen om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Denk aan het versterken van de dijken en de kust, bomen planten, straten zo bestraten dat die meer water doorlaten en het opvangen van water in een regenton.

Ben jij bang voor natte voeten? Of wil je weten wat jij kunt doen om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken? Praat mee over klimaatverandering op de facebookpagina Jouw Noord-Holland.