DEN HELDER - Alles in het leven heeft onderhoud nodig, bomen dus ook. Dat begint al bij de kweker die de eerste aanzet geeft in de takverdeling van de kroon.

Het maakt namelijk nogal verschil of een boom bedoeld is als straat- of laanboom, of dat het een vrij uitgroeiende parkboom moet worden. In dit tweede artikel over bomen in Den Helder gaan we in op het onderhoud.

Begeleidingssnoei

Staat de boom eenmaal op zijn plaats, dan is de eerste jaren begeleidingssnoei noodzakelijk. Een boom van de kweker kan takken op een hoogte hebben die op latere leeftijd problemen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan bomen langs de weg. De bovenste takken in de tijdelijke kroon op 2,5 m hoogte hoeven in eerste instantie geen problemen op te leveren, omdat de takken nog ver genoeg van de rijbaan af zijn. Maar met het ouder en groter worden van de boom zullen deze takken ook groter en dikker worden en zelfs enigszins kunnen gaan doorhangen. Dit kan dan problemen opleveren voor het verkeer dat er onderdoor moet. Het is dan van belang niet te lang te wachten met het weghalen van een tak die in de toekomst problemen op gaat leveren. Hoe dikker de tak, des te groter de snoeiwond en des te langer het duurt voordat die wond weer overgroeid is.

Goed om hier bij te beseffen dat een boom vanuit de top groeit. Een tak die op 2,5 m hoogte aan de stam zit zal ook op 2,5 m hoogte blijven (zie de illustratie hiernaast.

Onderhoudssnoei

Is de begeleidingssnoei goed uitgevoerd, dan is in de rest van de levensfase onderhoudssnoei nodig. Bij deze manier van snoeien gaat het om het duurzaam beheren van de blijvende kroon. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verwijderen van dood hout of eventuele probleemtakken.

Het maakt uiteraard verschil of het gaat om een straat- of laanboom, een parkboom of een vormboom (knot-/leiboom). Het zal duidelijk zijn dat de ene boom een ander snoeiregiem vraagt dan de andere. Knotbomen bijvoorbeeld worden eens in de drie jaar geknot door Vrijwillig Landschapsbeheer in de periode van november tot maart. Om de zoveel bomen slaan ze er één of enkele over om het ecologisch (voor de natuur) interessant te houden. Een vormboom in de binnenstad krijgt jaarlijks een snoeibeurt.

Ondergronds onderhoud

Tot zover het onderhoud aan bomen boven de grond. Ondergronds plegen we zo nu en dan ook onderhoud. Het gaat hier dan vooral om bomen in de verharding. De omstandigheden voor bomen zijn hier niet ideaal en door de jarenlange druk van verkeer raakt de grond steeds verder verdicht waardoor er soms geen wortels meer kunnen groeien. Verharding zorgt er ook voor dat er minder voedingsstoffen bij de boomwortels kunnen komen. Uiteindelijk treedt er een verarming van de bodem op.

De verarming en de verdichting van de bodem kunnen een reden zijn om ondergronds bodemverbetering toe te passen. In het voorjaar van 2017 is dit toegepast in de Lorentzstraat. Door bouwwerkzaamheden was de bodem hier erg verdicht geraakt en de bomen konden wel een vitamineshot gebruiken. Onder hoge druk zijn met een spuitlans lucht en voedingsstoffen in de bodem ingebracht.

Een eerste check eind van de zomer liet al een voorzichtig herstel van de bomen zien. Zonder deze behandeling hadden we de bomen moeten kappen.