NOORD-HOLLAND - Onder de naam De Kop Werkt! bundelen de provincie Noord-Holland en de gemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen de krachten om de Kop van Noord-Holland te versterken.

De vijf overheden willen in totaal € 30 miljoen beschikbaar stellen voor projecten die bijdragen aan de werkgelegenheid, de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de regio.

Op 20 december hebben het college van Gedeputeerde Staten en de colleges van B&W van Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen ingestemd met de concept-samenwerkingsovereenkomst. Begin volgend jaar zal de overeenkomst door de gemeenteraden en Provinciale Staten besproken worden, waarna de colleges de overeenkomst definitief zullen vaststellen.

Voor de financiering hebben de vier gemeenten € 15 miljoen gereserveerd. De provincie verdubbelt dat bedrag. Voor 2017 is al € 7,3 miljoen euro gereserveerd voor cofinanciering van concrete projecten. Over de andere € 7,7 miljoen wordt in 2017 een besluit genomen.

Meer informatie over De Kop Werkt! staat op www.dekopwerkt.nl