DEN HELDER - Den Helder wil in 2040 een 100% energie-neutrale gemeente zijn. Ambitieus, maar zeker haalbaar door in concrete stapjes naar het doel te werken. Eind 2018 moet de stand op 6,5% staan. En daar is een actieplan voor gemaakt.

Het plan bestaat uit meer dan twintig acties. Grote stappen worden dit en komend jaar gemaakt door het aanschaffen van een biomassaketel bij de Helderse Vallei en het installeren van ledverlichting in de Grote Rivierenbuurt, Boatex en De Schooten noordwest.

Zonneparken en -panelen

Daarnaast zijn er drie concrete initiatieven op het gebied van zonneparken: Ecorus nabij Kooypunt, ShareNRG in samenwerking met Noordwest Ziekenhuisgroep op het voormalige sportcomplex De Dogger en het hoogheemraadschap bij hun baggerdepot. Ook onderzoekt de Koninklijke Marine de mogelijkheden van het plaatsen van zonnepanelen op hun vastgoed en wordt steviger ingezet op zonnepanelen op bedrijventerreinen. Woningstichting installeert zonnepanelen op 4000 van hun daken. In 2018 komt er ook nieuw beleid voor kleine windturbines. Mogelijk leidt dit tot meer mogelijkheden voor windenergie.

Verduurzamen

Andere maatregelen richten zich op duurzame nieuwbouw, verduurzaming bestaande woningen, energiebesparing bedrijven en verduurzaming verkeer en vervoer. Er komen bijvoorbeeld betere fietsvoorzieningen, twintig extra elektrische laadpalen en parkeervoordelen voor elektrische voertuigen.

Warm zonder gas

In 2017 ondertekenden Woningstichting, hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Marine, HVC, Port of Den Helder, Liander, Willemsoord en de gemeente een intentieverklaring om samen de mogelijkheden van een (rest)warmtenet te onderzoeken. Dit onderzoek is momenteel gaande. De HVC heeft hierin het voortouw en het onderzoek wordt uitgevoerd door bureau Overmorgen. Daarnaast denkt Woningstichting na over het afkoppelen van een aantal locaties van het gasnet. De 39 nog te bouwen huurappartementen aan de Scheldestraat/Marsdiepstraat worden in ieder geval gasloos.

Voor iedereen een taak

De ene maatregel levert op korte termijn meer concrete energiebezuiniging op dan de andere. Duidelijk is echter dat de ambitie van ‘100% energie-neutraal’ in 2040 alleen mogelijk is in samenwerking met partijen in de stad. Er is niet één oplossing. Het is een gezamenlijk leerproces en er zal ook wel eens wat mislukken. De gemeente kan het goede voorbeeld geven en speelt een belangrijke rol bij het communiceren, stimuleren en faciliteren van initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Bewoners, ondernemers en andere partijen moeten ruim de mogelijkheid krijgen om mee te denken over de verduurzaming van de stad. Ook moeten ze hun eigen verantwoordelijkheid nemen. De gemeente kan dit stimuleren en faciliteren.