DEN HELDER - De bezuinigingen die KopGroep Bibliotheken de laatste jaren zijn opgelegd leiden tot het vertrek van directeur Mannes Westra per 1 oktober. De Raad van Toezicht ziet zich genoodzaakt de personeelslasten in de komende jaren nog verder terug te brengen, hetgeen de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst onontkoombaar maakt.

KopGroep Bibliotheken, een bibliotheekorganisatie, die voor vier gemeenten in de Noordkop werkt (Den Helder, Texel, Schagen en Hollands Kroon) heeft de afgelopen jaren flink moeten bezuinigen. In 2013 was er al een forse reorganisatie nodig toen de gemeente Hollands Kroon 60% op het budget kortte. Daarbij moesten 16 medewerkers noodgedwongen worden ontslagen. In 2015 volgde de gemeente Schagen met een bezuinigingsopdracht van 40%.

"Bij de bespreking van de meerjarenbegroting zijn we gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het ontslag van Mannes Westra helaas de enige mogelijkheid is om de financiën rond te krijgen," aldus Martin van der Jagt, voorzitter van de Raad van Toezicht. "Op de werkvloer is de rek er door de vorige reorganisatie helemaal uit, daar kunnen we niet nog meer bezuinigen. De enige manier om KopGroep Bibliotheken een financieel stabiele toekomst te bieden is door afscheid te nemen van de duurste kracht." Westra is in belang van het bedrijf akkoord gegaan met het voorstel van de Raad van Toezicht. Hij heeft 28 jaar voor KopGroep Bibliotheken en zijn voorgangers gewerkt.

“KopGroep Bibliotheken is Mannes veel dank verschuldigd voor zijn inzet en prestaties”, aldus Van der Jagt, “hij heeft er gedurende zijn lange carrière voor gezorgd dat de Noordkop beschikt over een fantastische bibliotheek”.