DEN HELDER - Organiseert u in 2018 een evenement en hebt u daarvoor net een beetje geld tekort? Vraag dan vóór 1 oktober 2017 bij de gemeente subsidie aan. Misschien kom uw evenement wel in aanmerking voor een gemeentelijke bijdrage in de kosten.

Omdat de gemeente graag initiatieven steunt die positief zijn voor de hele gemeente, bestaat de subsidieverordening ‘Publieksactiviteiten’. Het budget wordt ieder jaar verdeeld over zogenoemde activiteiten en evenementen. De gemeente dekt maximaal 25% van de totale kosten van een evenement.

Voorwaarde

Het evenement moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo komt een evenement dat commercieel van aard is, niet in aanmerking. Ook heeft de gemeente verschillende voorwaarden voor een ‘activiteit’ (een evenement dat vooral op Den Helder of een wijk is gericht) en een ‘evenement’ (dat vooral een externe uitstraling heeft en een grote promotionele waarde voor de stad). De voorwaarden kunt u lezen in de subsidieverordening Publieksactiviteiten. Met het voldoen aan de voorwaarden worden punten verdiend. Hoe hoger deze score, hoe groter de kans op subsidie.

Thema ‘Den Helder kust de zee’? Extra punten! Is uw evenement of activiteit gebaseerd op ‘Den Helder kust de zee’? Dan kunt u extra punten verdienen. We promoten onze stad met deze slogan en willen evenementen en activiteiten die daar aan meedoen van extra punten voorzien.

Nu aanvragen

Wie in aanmerking wil komen voor subsidie voor een evenement, vraagt de bijdrage aan via het daarvoor bestemde formulier via www.denhelder.nl/evenementensubsidie. U vindt daar de subsidieverordening Publieksactiviteiten met de voorwaarden en de formulieren die nodig zijn om uw aanvraag vóór 1 oktober 2017 in te dienen. Het aanvraagformulier is te vinden onder het kopje ‘Subsidies en fondsen/subsidies’. Om de aanvraag te kunnen doen is de DigiD code van een van de bestuursleden van de vereniging nodig. Het kan ook via e-Herkenning of zonder in te loggen.

Aanvragers moeten - naast het aanvraagformulier en een omschrijving van de aard, de inhoud en de omvang van de activiteit - een sluitende begroting en een promotieplan inleveren.

Alleen aanvragen die vóór 1 oktober binnen zijn, komen voor behandeling in aanmerking. Overigens kunnen alleen organisaties die als rechtspersoon staan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel een subsidieaanvraag indienen. In verband hiermee dient u uw inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel op het aanvraagformulier te vermelden. Uiteraard moet de activiteit die wordt georganiseerd geheel of voor een groot deel plaatsvinden in Den Helder.

Wilt u meer weten? Neem contact op met mevrouw M. Laan, telefoon: 0223-678838, e-mail: m.laan@denhelder.nl.