DEN HELDER - Voor een aantal bruggen en sluizen geldt aangepaste bedieningstijden gedurende de periode van Sail Den Helder/Marinedagen 2017. Er zijn extra stremmingen toegevoegd om de verwachte grote verkeersdrukte op het land van en naar de havens te kunnen verwerken.

De bruggen en sluizen die niet worden genoemd in deze opsomming draaien volgens ‘normaal’ bedieningsregime.

Moormanbrug en Van Kinsbergenbrug

Deze bruggen zijn beperkt geopend tijdens het evenement. Voor de recreatievaart geldt een bedieningsregime waarbij één keer per uur, op het halve uur, wordt gedraaid. Voor beide bruggen gelden de volgende stremmingstijden:

Do 22 juni: 07.00 tot 08.10/09.00 tot 10.30/14.00 tot 15.00/22.30 tot 23.30

Vrij 23 juni 07.00 tot 08.10/09.00 tot 10.30/17.30 tot 18.30*/22.30 tot 23.30

Za 24 juni: 09.00 tot 10.00/17.30 tot 18.30/22.30 tot 23.30

Zon 25 juni: 09.00 tot10.00/17.30 tot18.30

* In verband met een roei-evenement in de Koopvaardersbinnenhaven is de van Kinsbergenbrug vrijdag 23 juni gestremd van 16.30 tot 19.00 uur.

Zeedoksluis

Voor schepen die door de Zeedoksluis gaan, niet zijnde Sail-schepen, met bestemming jachthaven Willemsoord BV geldt het volgende: omdat het schutten van de schepen gemiddeld 20 tot 30 minuten duurt blijven zoveel mogelijk de standaardtijden van de bediening Zeedoksluis gehandhaafd.

De reguliere schuttijden zijn: 08.00-11.00/13.00-16:00/18.00-21.00. De schepen die bekend zijn de bij de jachthaven worden, zoveel mogelijk tegelijk. Schepen die op de bonnefooi komen en niet bij de jachthaven bekend zijn worden niet geschut.

De Zeedoksluis is donderdag 22 juni vanaf 14.00 uur gestremd in verband met het binnenkomen van de Sail-schepen. Afhankelijk van de planning wordt er geschut voor Sail-schepen met bestemming het Natte Dok. Zo gauw de Sail-schepen langs de Nieuwediepkade liggen wordt er weer regulier geschut.

Recreatievaart dat op zondag 25 juni naar buiten wil, moet voor 12.00 worden geschut. Vanaf 12.00 uur zullen de schepen ontmeren voor de Parade of Sail Out. Vele bezoekers zullen zich naar de Zeedijk verplaatsen. Voor een vlotte passage van de schepen blijft de Zeedoksluisbrug gesloten. De Sail-schepen in het Natte Dok doen mee aan de Parade of Sail Out. Deze schepen vertrekken rond 13.00 uur.

Koegrasbrug

Van 22 tot en met 25 juni zijn er in verband met extra treinen naar en van Den Helder extra stremmingen van de Koegrasspoorbrug en wel op do 22 juni van 11.00 tot13.00 en 20.30 tot 00.30.Vrij 23 en za 24 juni van 10.00 tot 12.00 en van 23.00 tot 01.30. Zondag 25 juni van 09.00 tot 11.00 en van 18.00 tot 20.00.

Flaneerkade

De Flaneerkade in de maritieme binnenhaven is niet beschikbaar voor het afmeren van reguliere recreatievaart vanaf dinsdag 20 juni tot maandag 26 juni 2017.

Pop-up haven

De haven van Den Helder ligt vol tijdens Sail. Daarom komt er, op nog geen 200 meter afstand van Sail bij WSV Onrust, een Pop-up haven met 60 ligplaatsen. Interesse? Neem hiervoor contact op met Rein Niessink 06-12796613.