DEN HELDER - De gemeente heeft per 1 september het beheer van de strandslagen in Den Helder overgenomen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Strandslagen zijn de toegangswegen, verhard of onverhard, over de duinen naar het strand. Vroeger had het hoogheemraadschap deze toegangswegen nodig om stenen aan te voeren voor het beheer en onderhoud van de strandhoofden. Nu is dat niet meer nodig. Vanwege de zandsuppleties van Rijkswaterstaat hebben de strandhoofden minder te lijden van de golfslag. De strandslagen worden nu vooral recreatief gebruikt, als toegangsweg naar het strand. Het is daarom veel logischer dat de gemeente deze strandslagen beheert en onderhoudt.

De gemeente wordt daarmee ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de slagbomen (die er voor zorgen dat er geen voertuigen het strand op kunnen), de bediening ervan en het regelen van de sleutels of toegangspassen en het afgeven van de ontheffingen. De mensen die het meeste merken van de overname, zijn dan ook de huidige ontheffinghouders. Oftewel, gebruikers die ontheffing hebben om met een voertuig de strandopslag op te gaan. Dit zijn voornamelijk invaliden, paviljoenhouders en de reddingsbrigade. Alle ontheffinghouders ontvangen een brief waarin wordt uitgelegd wat er verandert of wat blijft zoals het nu is.

Kwaliteitsstrand

Het in handen hebben van de opgangen is een stap op weg naar een nog betere toeristische voorziening. De gemeente wil het strand de komende jaren ’kwalitatief’ ontwikkelen en inwoners en badgasten een nog mooiere plek bieden om aan de kust te recreëren. Ook is het belangrijk dat invaliden een goede toegang hebben tot het strand. Door de overname worden de lijnen korter en kunnen we obstakels sneller verwijderen.

Het hoogheemraadschap blijft vanuit zijn waterveiligheidstaak wel verantwoordelijk voor de duinen waar de strandslagen overheen liggen. De overdracht van de strandslagen maakt deel uit van het voornemen van het hoogheemraadschap om alleen waterkerntaken uit te voeren.