DEN HELDER - Als de gemeenteraad akkoord gaat, kunnen Helderse sporttalenten en topsporters van de gemeente een tegemoetkoming krijgen in de kosten die zij maken voor onder meer contributie, sportkleding, trainingen en deelname aan wedstrijden en toernooien. Burgemeester en wethouder stellen de raad voor hiervoor een Topsportregeling in het leven te roepen. Die gaat dan gelden vanaf het sportseizoen 2018-2019.

De gemeente maakt zich sterk voor (aankomende) plaatselijke topsporters en wil dat zij alle kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen en te sporten op topniveau. Sportwethouder Trees van der Paard: “Wij zijn supertrots op onze Helderse talenten. Zij zetten onze stad met hun prestaties op de kaart. De top bereik je niet zomaar, het is een lange weg die je daarvoor moet gaan en die gaat ook nog eens gepaard met een ongelooflijke inzet, met bloed, zweet en tranen. Dan mag het niet zo zijn dat geld een belemmering is om je doel te bereiken. Met een bijdrage van de gemeente hopen wij dat nog meer talenten zich kunnen ontwikkelen tot topsporters. Met als bijkomend effect dat zij ook anderen motiveren te gaan sporten. Want wie regelmatig sport merkt allerlei positieve veranderingen in het leven. En daaraan dragen wij als gemeente graag een steentje bij”.

De nieuwe Topsportregeling gaat het komende sportseizoen 2018 -2019 in. Zowel jeugdige als volwassen amateursporters kunnen er gebruik van maken. Er geldt geen inkomensgrens. De hoogte van de gemeentelijke bijdrage hangt af van de te maken kosten en bedraagt maximaal € 2.000 per sportseizoen voor structurele kosten en € 2.000 voor incidentele kosten (bijvoorbeeld voor deelname aan een (inter)nationale sportwedstrijd).
In mei van dit jaar heeft de gemeenteraad de armoedenota vastgesteld. Hierin staat dat het college met een voorstel komt voor een topsportfonds om zowel jeugdige als volwassen
amateursporters te ondersteunen om hun sport op (inter)nationaal niveau te kunnen uitoefenen. In de Topsportregeling die het college nu voorstelt staan de criteria en voorwaarden waaronder topsporters en talenten bij de gemeente een tegemoetkoming kunnen aanvragen.

De belangrijkste criteria zijn:

  • Hij of zij is minimaal acht jaar oud en voldoet aan een van de selectiecriteria van het NOC*NSF.
  • De subsidie is bestemd voor de sportkosten in een aankomend sportseizoen (bijvoorbeeld contributie, trainingen, wedstrijden, sportkleding), maar ook voor incidentele activiteiten (bijvoorbeeld voor deelname aan internationale wedstrijden).
  • Per aanvraag is de bijdrage maximaal € 2.000,- van de subsidiabele kosten.

Door geen inkomensgrens op te nemen in de Topsportregeling kunnen alle topsporters en talenten die voldoen aan de criteria een tegemoetkoming aanvragen, ongeacht hun inkomen. Er kunnen daardoor meer mensen een beroep op de regeling doen. Als gevolg hiervan valt de regeling niet onder het armoedebeleid, maar onder het gemeentelijke sportbeleid.