DEN HELDER - De eerste flinke hagelbuiten zijn gevallen, de eerste gladheidswaarschuwingen afgegeven. Het is weer die tijd van het jaar waarin de strooiploegen paraat staan en de routes op papier. Oftewel als gladheid zich aandient, gaan de medewerkers van HVC op strooipad.

Op welke wegen HVC precies strooit, staat aangegeven op een plattegrond. Deze kunt u vanaf maandag 4 december tot 2 april 2018 inzien bij het Klantcontactcentrum in het stadhuis en op www.denhelder.nl/gladheid. Ook staat op deze kaart aangegeven op welke fietspaden wordt gestrooid. Op fietspaden die niet op deze kaart zijn ingekleurd, wordt nooit gestrooid!

Pas strooien als het glad is

In onze gemeente wordt ‘curatief’ gestrooid. Dat wil zeggen dat de strooiploegen pas op pad gaan als het al (bijna) glad is. De ploegen strooien namelijk met droog materiaal. Dat blijft alleen liggen als het zich aan nattigheid zoals sneeuw of hagel kan hechten. Vooraf strooien op een droog wegdek heeft geen zin: het zoutmengsel waait weg.

Strooiplan

Zodra gladheid optreedt, gaan de strooiauto’s op pad. Allereerst zijn de busroutes en de belangrijkste noord-zuid en oost-west verbindingen aan de beurt. Daarna volgen de wijkontsluitingswegen. Gelijktijdig met de wegen nemen de gladheidsbestrijders ook de aanliggende fietspaden en andere belangrijke fietsverbindingen onder handen. Bij een ‘redelijke’ hoeveelheid sneeuwval of opvriezing zijn bovenstaande wegen en paden (over een totale lengte van 180 km) binnen drie uur allemaal gestrooid. Alleen bij overmatige sneeuwval wordt (overdag) handmatig gestrooid bij onder meer abri’s, oversteekplaatsen, bruggen, winkelcentra, het stadhuis en het politiebureau. Deze taak wordt uitgevoerd door medewerkers van de gemeente. Pas daarna komen ook de minder belangrijke fietspaden aan bod.

Koop tijdig zout

U kunt geen strooizout halen bij HVC of gemeente. Strooizout kunt u kopen bij de verschillende supermarkten en doe-het-zelf zaken. Het advies is om strooizout tijdig in huis te halen. Als er door de weersomstandigheden schaarste optreedt, dan bent u voorbereid.