DEN HELDER - Camerabeelden helpen de politie bij het oplossen van inbraken, overvallen en andere misdrijven. De politie maakt steeds vaker gebruik van camera’s die ondernemers en particulieren hebben hangen. Om dit gebruik te optimaliseren is het project ‘Camera in Beeld’ opgezet.

Camera in Beeld is een landelijk systeem waarbij camera’s met zicht op de openbare weg zijn aangesloten. Als er iets gebeurt in de buurt van een plek waarvan de politie weet dat er camera’s hangen, wil de politie de beelden graag zien om te kijken of er relevante informatie op te zien is.

Hoe beter de politie in kaart heeft waar er in uw buurt camera’s hangen, hoe sneller zij misdrijven kunnen oplossen. Stel er wordt bij u ingebroken. De politie kijkt dan in en databank wie bij u in de buurt een camera heeft hangen en kan vervolgens snel de beelden ophalen om te kijken of de dader er misschien op staat. De politie kijkt dus niet live mee met de camera’s, maar inventariseert alleen waar ze hangen. Zo beschermt uw camera niet alleen uw eigen bezit, maar helpt u tegelijkertijd uw buurt veiliger te maken.

Helpt u mee uw buurt veiliger te maken?

Bent u in het bezit van één of meer camera’s? Doet u dan mee met Camera in Beeld.

U kunt uw camera(‘s) aanmelden via www.politie.nl/cib of via uw wijkagent.

Kijk voor mee informatie op: www.politie.nl/themas/camera-in-beeld.html


Mogen burgers rond hun eigen onderneming/woning een camera plaatsen die opnames maakt?

Het is toegestaan een camera voor de beveiliging van je eigendom in te zetten. Voor bedrijven en woonhuizen geldt dat er een duidelijk zichtbare aankondiging moet zijn dat er camerabeveiliging aanwezig is. Bijvoorbeeld door een sticker of bordje bij de toegangsdeur.

Mag een burger opnamen maken van de openbare weg?

Een camera van een burger/onderneming mag alleen opnamen maken van persoonlijke eigendommen en in principe niet van de openbare weg. Men mag namelijk alleen opnamen maken met het doel persoonlijke eigendommen te beschermen en niet om de privacy van mensen, dieren of goederen te schenden. Maar als er bijvoorbeeld een carport in beeld is en daarbij is een deel van de stoep ook te zien, is dit wel toegestaan. Enige overlap is namelijk vaak onvermijdelijk. Wel is het dan verplicht duidelijk zichtbaar te vermelden dat er camerabeveiliging aanwezig is.

Richt Camera in Beeld zich ook op camera’s die binnen zijn opgesteld?

Nee, Camera in Beeld richt zich hoofdzakelijk op camera’s buiten. Wel vragen we ondernemers om door te geven óf zij binnen camera's hebben en hoeveel. Als er bijvoorbeeld een zakkenroller ook binnen het bedrijf is geweest, zouden de beelden van de camera's binnen kunnen helpen bij de herkenning van de verdachte.

Wil de politie het ook weten als een burger alleen camera’s heeft die niet opnemen (dummy’s)?

Ja, ook deze cameragegevens wil de politie graag weten en registreren. Bij een incident weten ze dan dat er geen beelden beschikbaar zijn. Dit bespaart kostbare tijd.