DEN HELDER - In september 2017 werd het Taalhuis Den Helder geopend. Het is belangrijk om blijvend aandacht te vragen voor laaggeletterdheid en het belang van taalondersteuning voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Daarom wordt er donderdagmiddag 13 september een informatieve bijeenkomst in School 7 georganiseerd. Die is bestemd voor iedereen die wil weten wat het Taalhuis kan betekenen. Dat kan zijn voor mensen uit de eigen omgeving, voor cliënten, patiënten of voor een organisatie. De belangrijke rol van de vrijwilliger staat deze middag centraal.

Sinds de opening van het Taalhuis Den Helder zijn rond de 100 mensen door een medewerker van het Taalhuis geholpen naar een passend taalaanbod. Dit is een prima resultaat. Er werd doorverwezen naar taalvrijwilligers in de bibliotheek, professionals op het ROC of naar een ander laagdrempelig taalaanbod in de gemeente Den Helder.

Interactief programma
Het programma begint 13 september om 15.00 uur, de inloop is vanaf 14.30 uur. Er zijn diverse sprekers, waaronder Elleke Radstake van Stichting Lezen & Schrijven, die vertelt hoe leuk en zinvol het werk van een taalvrijwilliger is en hoeveel voldoening dit geeft. Wethouder Pieter Kos gaat in op de omvang van laaggeletterdheid en het belang van een gezamenlijke aanpak door middel van het Taalhuis. En Maria Sabel van Stichting Lezen & Schrijven interviewt twee taalambassadeurs. Zij vertellen wat het in de praktijk betekent om laaggeletterd te zijn.

Mensen die interesse hebben om zelf als taalvrijwilliger aan de slag te gaan kunnen deze middag informatie krijgen bij het ROC Kop van Noord-Holland, MEE & De Wering, het Internationaal Vrouwencentrum Den Helder, Stichting Lezen & Schrijven, Humanitas, Vluchtelingenwerk, AZC en KopGroep Bibliotheken.