DEN HELDER - Het is nu ongeveer een half jaar geleden dat wij u, onze inwoners, vroegen om uw afval beter te gaan scheiden. Dit hebben wij gestimuleerd door plastic, blik en drinkpakken vaker op te halen en restafval minder vaak. En met wat voor resultaat: u bent meer aan het afval scheiden en biedt twintig procent minder restafval aan. Daar mag u met z’n allen trots op zijn!

Twintig procent meer gescheiden aangeboden

We hebben de cijfers van het tweede kwartaal van dit jaar vergeleken met dat van vorig jaar. En wat blijkt: in 2016 boden de Helderse huishoudens in het tweede kwartaal 48% van het afval gescheiden aan. In 2017 steeg dit percentage spectaculair met 20%. Hoe dit over heel 2017 uitpakt, moeten we nog even afwachten, maar het zal beduidend beter zijn dan in 2016!

Plastic, blik en drinkpakken: 3x zoveel

In het eerste half jaar van 2017 bood u drie keer zoveel plastic, blik en drinkpakken aan als in dezelfde periode in 2016. Dit is zelfs meer dan in heel 2016! Maar u ging verder op het scheidingspad: 14% meer groente-, fruit- en tuinafval, 3% meer papier en 9% meer glas zamelde HVC in.

Alle begin is lastig

Dat deze wijziging van afvalinzameling ook problemen met zich meebrengt, zijn wij ons zeer bewust. Vooral de problemen van losgepikte en wegwaaiende inzamelzakken waardoor zwerfplastic in de straten ontstaat, zijn reuze vervelend. Daarom zetten wij alles op alles om zo snel mogelijk de oranje afvalbak voor plastic, blik en drinkpakken uit te rollen. Wij hopen dat het voor u dan nóg gemakkelijker wordt om uw afval goed te scheiden.

Oranje bak erbij, grijze bak weg

Julianadorp krijgt begin volgend jaar de oranje afvalbak. In de tweede helft van 2018 volgen De Schooten en Nieuw Den Helder. In de tussentijd kijken we naar maatoplossingen voor de binnenstad.

Dat we niet alles 1, 2, 3 kunnen regelen, heeft te maken met het feit dat de grijze afvalbak verdwijnt en u uw restafval naar een verzamelcontainer in de wijk moet brengen. Dit vraagt veel overleg tussen gemeente, HVC en met u. Vooral het uitzoeken van goede locaties en het plaatsen vraagt tijd.

Plastic, blik en drinkpakken: tachtig procent recycling

Zo’n 80 % van het gescheiden plastic, blik en drinkpakken wordt momenteel gerecycled. Dit is berekend door drie landelijke afvalorganisaties (Afvalfonds, de Vereniging van Afvalbedrijven en de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Reiniging- en Afvalmanagement). Uw inspanning is dus zeer waardevol. Helaas is nog niet voor alle soorten plastic al een goede toepassing. De betrokken partijen zijn naarstig op zoek naar (technische) oplossingen hiervoor. Ook wordt samen met producenten gezocht naar betere toepassingen voor het gerecyclede plastic.

Zwerfplastic?

Heeft u last van zwerfplastic in uw straat en is het teveel om zelf op te ruimen? Meld dit dan even via www.denhelder/melden of via de app Makkelijk Melden (verkrijgbaar via de Appstore en GooglePlay). Dan sturen wij zo spoedig mogelijk een veegploeg langs.