JULIANADORP - Volgende week starten we in Juliandorp met het ingraven van de ondergrondse verzamelcontainers voor restafval. Eind januari krijgen de Julianadorpers (laagbouw) een oranje afvalbak voor plastic, blik en drinkpakken. De inzamelzakken verdwijnen hier dus. Restafval moet men straks naar de verzamelcontainer in de buurt brengen.

De gewijzigde manier van inzamelen start begin februari. Dan heeft HVC alle oranje afvalbakken afgeleverd, alle grijze ingenomen en hebben alle laagbouwbewoners een afvalbak voor papier. Voor het restafval is dan de ondergrondse container in de buurt. Alle Julianadorpers hebben ondertussen een brief ontvangen met daarin informatie over wat er precies gaat veranderen en wanneer.

Afvalpas

In de nieuwe situatie hebben alle huishoudens de beschikking over een afvalpas (ook hoogbouwbewoners!). Deze is nodig om restafval in de ondergrondse container te kunnen storten. Deze gecontroleerde toegang met een afvalpas is nodig om een goede verdeling te maken van het aantal huishoudens dat op 1 container is aangesloten

Chippen

De nieuwe oranje afvalbak is voorzien van een chip. Daardoor is bekend bij welk huisadres de afvalbak hoort en is diefstal lastiger. Ook maken we zo de handhaving op het juist aanbieden van afval beter mogelijk. Papierbakken die nu al in bezit zijn van inwoners worden ook gechipt. Papierbakken die nieuw worden afgeleverd, zijn al gechipt. Bij de huidige groene bakken is chippen niet mogelijk.

Bewoners hoogbouw en buitengebied

Hoogbouwbewoners krijgen dus ook een afvalpas voor het storten in ondergrondse verzamelcontainers. Dat is voor hen de enige wijziging. Bewoners van het buitengebied krijgen de oranje afvalbak als vierde bak aan huis. Ondergrondse verzamelcontainers in het buitengebied is niet handig en kan eerder leiden tot onveilige verkeerssituaties en grote loopafstanden.

Aantal locaties nog niet zeker

Bewoners hebben tegen een paar voorgestelde locaties zienswijzen ingediend. Deze containers blijven voorlopig nog even boven de grond staan. Pas als alle procedures juist zijn verlopen, weten we of we ook deze kunnen ingraven of op zoek moeten naar een vervangende plek.

Goede resultaten

In andere gemeenten waar HVC plastic in bakken inzamelt, zijn de resultaten goed. In Den Helder hebben we ook al een enorme toename gezien op het moment dat we begin van dit jaar de inzamelfrequentie hebben gewijzigd van minder vaak restafval inzamelen naar vaker plastic ophalen. Het afval wordt beter gescheiden, waardoor we met elkaar meer waardevolle grondstoffen kunnen hergebruiken. Door de invoering van bakken verwachten we nu dus nóg meer plastic in te zamelen en een verdere afname van de hoeveelheid restafval.