DEN HELDER - De gemeente is dit jaar gestart met het Kanscafé: een ontmoetingsplek op diverse locaties in de wijk waar een training wordt gegeven gericht op eigen kracht en regie. De eerste twee groepen zijn gestart.

Het Kanscafé is een nieuw traject voor mensen die langdurig in de bijstand zitten. Het traject bestaat uit zes bijeenkomsten en is erop gericht om vanuit de sociale steun binnen een groep, mensen in beweging te brengen. Het doel is dan ook om mensen te laten participeren en weer het gevoel te geven dat iedereen in de maatschappij meetelt.

Positieve energie

De trainer en tevens projectleider, Jennifer Muse, is een ervaren trainer in de methodes Eigen Kracht, Waarderend leren (Appreciative inquiry) en Omdenken. Tijdens de training wordt uitgegaan van positieve verhalen, successen en dromen. Hierdoor ontstaat er positieve energie van waaruit innerlijke kracht en regie naar voren komt.

Nu al successen

Jennifer Muse: “Inmiddels zijn de eerste twee groepen gestart. De diversiteit in de groepen is groot, maar de sociale steun die er na drie bijeenkomsten al is, is des te groter. Prachtig om te zien dat iedere deelnemer elke week meer opbloeit. Diverse successen zijn al behaald. Iemand is gestart met vrijwilligerswerk, een ander is na een jaar weer voor het eerst gaan solliciteren en vier mensen zijn al in gesprek met een jobcoach van het ESF-project omdat zij een traject richting betaald en/of vrijwilligerswerk in willen gaan. Dit zijn allemaal mensen die al jaren thuis zaten met een uitkering. Waarom ik geloof dat deze methode werkt? Ieder mens beleeft successen en door daarop te focussen, vergroot je het zelfvertrouwen. Mensen kunnen meer dan ze zelf denken. Dat laat ik ze ervaren in de training. Ik ben dan ook dankbaar en trots dat ik dit project mag opzetten in Den Helder.”

Aanmelden kan nog

In april/mei worden de volgende twee groepen gestart. Aanmelden kan nog via: esf@denhelder.nl
Voorwaarde is dat iemand een uitkering langer dan zes maanden heeft en niet direct zelfstandig aan het werk kan komen.
Voor meer informatie over het Kanscafé kan direct contact opgenomen worden met Jennifer Muse via j.muse@denhelder.nl.