DEN HELDER - Gemeente Den Helder gaat binnenkort weer van start met de Meedoenregeling 2017 voor inwoners van Den Helder die tot de doelgroep minima behoren.

Net als in 2016 is de Meedoenregeling bestemd voor mensen met een inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm en een klein vermogen. De tegemoetkoming is € 100,- per persoon. Dit geld is bedoeld voor maatschappelijke, sociale, sportieve en/of culturele activiteiten. Hierbij kunt u denken aan lidmaatschapskosten van een vereniging of sportclub of een uitje naar het zwembad of dierentuin.

Wanneer aanvragen?

Ontvangt u een bijstandsuitkering of periodieke bijzondere bijstand van gemeente Den Helder? Dan hoeft u niks te doen! U wordt in de week van 1 november middels een brief geïnformeerd over wanneer u de tegemoetkoming in het kader van de Meedoenregeling zult ontvangen.

Heeft u geen bijstandsuitkering of ontvangt u geen periodieke bijzondere bijstand, maar heeft u wel een inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm een bescheiden vermogen? Dan kunt u in november via www.denhelder.nl een aanvraag indienen. U heeft hiervoor DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Dan kunt u dat aanvragen via https://digid.nl/aanvragen.