DEN HELDER - Den Helder pakt eenzaamheid van haar inwoners aan door het opstarten en vergroten van het netwerk van organisaties die eenzaamheid willen aanpakken. Op donderdag 8 juni hebben zo’n 30 organisaties een intentieverklaring getekend om eenzaamheid in Den Helder daadwerkelijk en doeltreffend te verminderen door samen te werken aan betere signalering en aanpak van eenzaamheid. 

Eenzaamheid is een taai en maatschappelijk groot probleem. De aanpak is lastig door het taboe dat (nog steeds) op eenzaamheid rust, waardoor het signaleren, het bespreekbaar maken en het in gang zetten van effectieve ondersteuning bemoeilijkt worden. Ook voelen betrokkenen zich vaak onbekwaam om te handelen, omdat er  onvoldoende pasklare effectieve interventies bekend zijn om naar door te verwijzen. Met dit netwerk kan kennis worden gedeeld dat landelijk beproefd is en kan men profiteren van elkaars kennis en mogelijkheden door samen te werken. Het streven is dat gemeente, zorgverzekeraar, vrijwilligers, zorg- en welzijnsprofessionals, huisartsen, onderwijs en actieve burgers er gezamenlijk werk van maken.

Het (uiteindelijke) doel van het netwerk is dat mensen die last hebben van gevoelens van eenzaamheid en hier iets aan willen doen, worden ondersteund om met behulp van eigen talenten en vaardigheden (weer) de connectie te maken met anderen.

Doelgroepen  Op grond van het groeiende aantal ouderen, de gezondheidsmonitor van de GGD, landelijk onderzoek, de gegevens van Coalitie erbij en de wens van de gemeenteraad richt het netwerk de aandacht in eerste instantie op de doelgroep: (zeer) ouderen, met name 75plussers. In een later stadium  zal de focus ook op andere doelgroepen gaan liggen, denk daarbij aan jongeren, mantelzorgers, mensen met een beperking (verstandelijk, psychisch, lichamelijk) en migranten.

Oproep Wethouder Sociaal Domein Pieter Kos daarover: “Ik ben positief verrast over de grote deelname van organisaties die de intentieverklaring hebben ondertekend. Nu zijn we nog gericht op eenzaamheid onder ouderen. Dat is nodig. Maar niet voldoende. Ik wil oproepen om eenzaamheid in brede zin aan te pakken. Daarom is het noodzaak dat er veel meer organisaties zich aanmelden. Met meer betrokken organisaties en mensen hebben we meer kans op het succesvol bestrijden van eenzaamheid onder onze inwoners.”

Organisaties en mensen die zich willen aansluiten bij het netwerk ‘Samen tegen Eenzaamheid’ in Den Helder kunnen zich aanmelden bij de GGD via mcomajta@ggdhollandsnoorden.nl of via MEE&De Wering j.devries@dewering.nl .