DEN HELDER - Er is een einde gekomen aan jarenlang juridisch getouwtrek rond de watertoren. De gemeente en de heer Koks hebben overeenstemming bereikt over de werkzaamheden aan de toren. De heer Koks kan het gebouw nu verder renoveren en geschikt maken als woonverblijf. De watertoren gaat twaalf keer per jaar open voor publiek.

Het huidige college wilde heel graag een eind maken aan deze voortdurende zaak. Beide partijen waren al jaren in een gerechtelijke procedure verwikkeld. Dit voorjaar hebben gemeente en de heer Koks besloten een schikkingstraject te proberen. Er was een verschil van mening over welke zaken nog uitgevoerd moesten worden om tot een goede oplevering van de watertoren te komen, en wie waar voor verantwoordelijk was.

Kosten

Door een onafhankelijke partij is een kostencalculatie opgesteld waar de gemeente en de heer Koks nu overeenstemming over hebben bereikt. De gemeente stelt € 972.000,-- beschikbaar zodat de heer Koks herstel- en afbouwwerkzaamheden aan de watertoren kan verrichten. De gemeente had hier al eerder geld voor opzij gelegd. De heer Koks zal zelf ook een deel financieren. Ook is er overeenstemming bereikt over de erfpachtakte.

Wethouder Kuipers: “Het is natuurlijk jammer dat het hele proces zo lang heeft geduurd. Daarom ben ik erg blij dat we nu overeenstemming hebben bereikt en de watertoren door een liefhebber, dhr. Koks, wordt afgebouwd, bewoond en beheerd. Het is belangrijk dat onze watertoren ook in de toekomst die mooie blikvanger in het vernieuwde stationsgebied blijft.”

Watertoren 12x per jaar open

Wij verwachten dat de heer Koks op korte termijn gaat beginnen met het bewoonbaar maken van de watertoren. Onderdeel van de overeenkomst is een bezoekersregeling. Het dak van de watertoren zal twaalf keer per jaar tussen 10.00 en 14.00 uur tegen een kleine vergoeding opengesteld worden voor publiek.