DEN HELDER - De gemeente organiseert een prijsvraag om cultuur meer op de kaart te zetten. Er gebeuren fantastische dingen in onze stoere stad. Den Helder vernieuwt en je kunt er heerlijk  wonen, werken of een paar dagen doorbrengen. Op cultureel gebied is er veel te doen én in onze stad ontplooit zich veel artistiek talent. Dat merken niet alleen onze eigen inwoners, ook mensen uit de regio, toeristen en dagjesmensen weten Den Helder te vinden. En het kan nog beter. 

De bedoeling van de prijsvraag is het culturele aanbod te blijven verbreden met nieuwe initiatieven. De gemeente zoekt dan ook inspirerende en vernieuwende ideeën. Initiatieven waarvoor mensen speciaal naar Den Helder komen, waarna ze positief verrast weer op huis aangaan. Activiteiten waarmee de stad nog sterker als cultureel hart van de regio wordt neergezet. Daarvoor is dit jaar 20.000 euro beschikbaar! 

Iedereen die een idee voor een vernieuwend initiatief of experiment in de kunst of cultuur heeft is van harte uitgenodigd mee te doen aan de prijsvraag.  

Aanmelden
Om mee te kunnen doen zijn dit de voorwaarden: 

  • De activiteit moet vernieuwend zijn en onze stad verrijken; 
  • Het idee wordt omschreven in de aanvraag, met bijgevoegd een begroting; 
  • De aanvraag betreft een subsidie van minimaal €500. Dat kan oplopen tot maximaal 50% van de begroting met een maximumbedrag van €10.000;
  • Er moet sprake zijn van samenwerking tussen minimaal twee organisaties en/of verenigingen;
  • De intentie moet zijn dat de activiteit in volgende jaren op eigen kracht wordt uitgevoerd;
  • De subsidie is eenmalig. 

Subsidie aanvragen
Vóór maandag 27 maart kunnen ideeën gemaild worden naar onze beleidsadviseur cultuur Judith Koning, via j.koning@denhelder.nl. Ook contact opnemen met Judith is mogelijk voor meer informatie of nader overleg. 

Een jury bestaande uit de wethouder Cultuur, de beleidsadviseur cultuur, een vertegenwoordiging uit het Cultuurplatform én een onafhankelijk inhoudsdeskundige bepaalt of een inzending een subsidie waard is.  

Bekendmaking prijswinnaars
De winnaars worden bekend gemaakt op een thema avond die gezamenlijk door de gemeente en het cultuurplatform georganiseerd wordt. Informatie over de datum en locatie wordt later bekend gemaakt.