NOORD HOLLAND - De reizigerswaardering wordt jaarlijks gemeten met een grootschalig landelijk klanttevredenheidsonderzoek door het Kennisplatform Verkeer en Vervoer. De reizigers in de provincie Noord-Holland beoordeelden het openbaar busvervoer in 2016 wederom met een 7,7.

Daarmee is Noord-Holland de best scorende OV-autoriteit van Nederland.

De provincie Noord-Holland is opdrachtgever voor het openbaar busvervoer in de concessiegebieden Gooi en Vechtstreek, Haarlem/IJmond en Noord-Holland Noord. Reizigers van alle gebieden laten weten tevreden te zijn met de geboden kwaliteit en diensten.

Gedeputeerde Elisabeth Post (Mobiliteit): “Al 3 jaar waarderen reizigers het busvervoer in onze provincie als beste, reden om trots te zijn! De provincie werkt continu aan een aantrekkelijk busvervoer dat aansluit bij de behoefte van de reizigers. Ik zie dit rapportcijfer als een bevestiging dat we het goed doen, maar de provincie wil blijven verbeteren. Wij willen niet alleen meer tevreden reizigers, wij willen ook meer reizigers in de bussen van Noord-Holland. Daarom investeren wij continu in het busvervoer.”

Tevreden busreizigers

In Noord-Holland Noord en Gooi en Vechtstreek sluit het aanbod van het openbaar busvervoer goed aan op de behoefte van reizigers. In deze gebieden werd in 2016 meer gebruik gemaakt van de bus. In het gebied Haarlem/IJmond is wel een daling te zien. De voornaamste oorzaken hiervoor waren de sluiting van de Velsertunnel gedurende 9 maanden en de langdurige werkzaamheden aan de vrije busbaan tussen Velsen en IJmuiden.

Punctualiteit

De absolute punctualiteit van het busvervoer is wederom goed. Meer dan 85% van de bussen rijdt op tijd, iets meer dan de gestelde norm. ‘Op tijd’ betekent dat de bus ten opzichte van de dienstregeling niet meer dan 60 seconden te vroeg is vertrokken of minder dan 180 seconden te laat.

Sociale veiligheid

Van reizigers is ook gevraagd hoe veilig zij zich voelen in het openbaar vervoer. Uit de hoge cijfers die busreizigers hiervoor hebben gegeven blijkt dat er een positief gevoel bij de veiligheid is in de bussen in Noord-Holland. Het aantal meldingen van incidenten is in 2016 9% gedaald ten opzichte van 2015, in totaal 330.

Meer reizigers in de buurtbussen

In regio’s waar niet voldoende reizigers voor regulier busvervoer zijn, vormen buurtbussen een belangrijke aanvulling op het openbaar vervoernetwerk. In 2016 reden buurtbussen in 11 regio’s in Noord-Holland. De buurtbussen worden gereden door vrijwilligers uit de betreffende regio’s. De buurtbusverenigingen ontvangen jaarlijks subsidie van de provincie Noord-Holland. Alle buurtbuslijnen dienen te voldoen aan de minimumnorm van 400 reizigers per maand (per bus). In 2016 voldeden alle buurtbuslijnen aan deze norm en is er een stijging geweest in het aantal reizigers.