DEN HELDER - Wat zorgt er nu voor dat je minder spijbelt van school? Dat was een van de vragen van de ‘Leerplicht-Quiz’. Een quiz, gemaakt door de gemeente en bestemd voor de leerlingen van de entree-opleiding van het ROC. Het leukste antwoord: “Ons betalen om naar school te gaan”. Maar ja, dat was natuurlijk niet het beste…

Ter gelegenheid van de Dag van de Leerplicht en om stil te staan bij het recht op onderwijs, organiseerden de medewerkers van team Leerlingenzorg (leerplicht, trajectbegeleiders en jobcoaches) een bijeenkomst op het ROC aan de Kievitstraat. Wees je ervan bewust dat naar school gaan en een diploma halen belangrijk is voor je toekomst, zo luidde de boodschap. Die boodschap verpakten ze onder meer in een quiz. Vol enthousiasme deden de leerlingen mee. In groepjes dachten ze na over de vragen en de antwoorden en er werd druk gediscussieerd. De quiz sloot af met de opdracht: ‘verzin de beste aanpak om spijbelen te voorkomen’

Wat bedachten de leerlingen zoal:

  • Afwisseling in de les

  • De lessen leuker maken met meer activiteiten

  • Gymlessen

  • Een dagje erop uit met de klas

  • Op tijd hulp krijgen met ondersteuning in de vakken waar ze moeite mee hebben

  • Voorlichting gericht op hulpverlening

Het ROC en de gemeente gaan bespreken of de school de suggesties kan inpassen in het onderwijs.

Begeleiding

Niet alleen de Leerplichtwet, ook de begeleiding die het team Leerlingenzorg kan bieden aan de leerlingen kwam aan bod. Het team Leerlingenzorg bestaat uit leerplichtambtenaren voor leerplichtigen tot 16 jaar en een kwalificatieplichtambtenaar voor de leerplichtigen tot 18 jaar. Jongeren tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie worden door de RMC trajectbegeleiders benaderd voor begeleiding naar een opleiding en/of werk. Een startkwalificatie is een diploma van de havo, het vwo, of het mbo niveau 2 of hoger. De jobcoaches van Jeugd Werkt! zorgen voor actieve bemiddeling en jobcoaching van alle jongeren tot 27 jaar. Jongeren kunnen zich aanmelden voor een gesprek via de website www.lerenindekop.nl.

Zorg

Als er sprake is van verzuim, is er ook vaak zorg om de leerling. Het ROC geeft hieraan vorm met passend onderwijs en zorg op school. De gemeente komt in beeld bij verzuim en wanneer een jongere dreigt uit te vallen van school. Een goede samenwerking is hierbij belangrijk. Een vervolgopleiding, een baan, een individueel traject en zorg: het zijn allemaal dingen die het team van de gemeente kan inzetten.

Onderwijswethouder Trees van der Paard overhandigde bioscoopbonnen aan de winnaars. Daarnaast kregen alle leerlingen een powerbank, als dank voor hun deelname aan de quiz. Het gadget kwam direct van pas: de mobieltjes mochten tevoorschijn worden gehaald en meteen liketen ze allemaal de facebookpagina van RMC Den Helder ! Op die Facebookpagina staan vacatures, informatie over opleidingen en andere weetjes voor jongeren.