DEN HELDER - Vraagt u zich misschien af of het apart houden van plastic, blik en drinkpakken wel zin heeft? Daarop is het antwoord: ja, dat heeft zeker zin! Gaat u er vooral mee door. Tachtig procent van het ingezamelde plastic wordt gerecycled.

Enkele weken geleden verscheen een notitie van het Centraal Planbureau (CPB). Het CPB concludeerde dat de kwaliteit van ingezameld plastic te wensen overliet en niet alles geschikt is voor hergebruik. Verschillende media hebben hierover bericht en dat was niet altijd even positief. Bij u kan dat de vraag hebben opgeroepen of u wel door moet gaan met het scheiden van plastic, blik en pak.

Ons antwoord: Ja, blijft u alstublieft uw plastic, blik en drinkverpakkingen gescheiden aanbieden!

80% plastic opnieuw te gebruiken

De gescheiden inzameling en recycling van kunststof verpakkingen in Nederland is succesvol. Een goede gezamenlijke prestatie van inwoners, bedrijfsleven en overheid. We zorgen er samen voor dat momenteel 80 % van het gescheiden plastic, blik en drinkpakken momenteel wordt gerecycled. Ook verminderen we hiermee de uitstoot van CO2. Dit is berekend door drie landelijke afvalorganisaties (Afvalfonds, de Vereniging van Afvalbedrijven en de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Reiniging- en Afvalmanagement). Uw inspanning is dus zeer waardevol.

Op zoek naar verbeteringen

Helaas is nog niet voor alle soorten plastic al een goede toepassing. De betrokken partijen zijn naarstig op zoek naar (technische) oplossingen hiervoor. Ook wordt samen met producenten gezocht naar betere toepassingen voor het gerecyclede plastic. Daarnaast voeren de landelijke afvalverwerkers gesprekken met het bedrijfsleven om kunststof verpakkingen te gebruiken die (nog) beter te recyclen zijn.