DEN HELDER - In de raadsvergadering van 9 november 2016 heeft wethouder Wagner toegezegd in gesprek te gaan met vogelasiel De Paddestoel over het genereren van extra inkomsten (zoals fondsenwerving) en om de benodigde investering voor het gebouw inzichtelijk te krijgen. Deze raadsinformatiebrief omvat de bevindingen van de eerste gesprekken die hebben plaatsgevonden in december 2016 en januari 2017. 

Bij het eerste gesprek met het vogelasiel gaven zowel het bestuur als de beheerders van het vogelasiel aan dat voor hen de focus voornamelijk ligt bij het op orde krijgen van de bedrijfsvoering. Dit vraagt om een structurele aanpak. Wanneer dit op orde is, ziet het vogelasiel pas ruimte om een plan te ontwikkelen voor de investering in het gebouw en om te gaan kijken naar het genereren van extra inkomsten. Graag ontvangt het vogelasiel ondersteuning bij de organisatie van de bedrijfsvoering.  

We hebben samen met het vogelasiel gekeken naar de uitdagingen en eventuele oplossingen voor de bedrijfsvoering. Daaruit kwam naar voren dat het vogelasiel open staat om een mogelijke samenwerking met de Helderse Vallei te willen verkennen. De gemeente neemt een faciliterende rol op zich bij deze verkenning.  

Inmiddels heeft een initiërend gesprek tussen de gemeente, het vogelasiel en de Helderse Vallei plaatsgevonden. Het is nu aan het bestuur van het vogelasiel om te besluiten of zij verder wil gaan met deze verkenning. Dit vraagt nog om enkele afwegingen binnen het bestuur van het vogelasiel. Dit mede omdat het bestuur van het vogelasiel, naast de verkenning met de Helderse Vallei, ook verkennende gesprekken voert met een zorginstelling over verdere ondersteuning/samenwerking op het gebied van zowel de bedrijfsvoering als de dagbesteding.   

Het bestuur van het vogelasiel heeft nu tijd nodig om de afweging te maken over de verdere richting waarin zij gaan verkennen. Wanneer duidelijk is welke richting het bestuur kiest, wordt bekeken hoe de gemeente eventueel een faciliterende en/of ondersteunende rol kan aannemen in het vervolgproces.