DEN HELDER - Dat zal dinsdag 14 maart blijken. Dan namelijk doen de 37 leerlingen van de entree-opleiding van het ROC mee aan de ‘Leerplicht-Quiz’. De gemeente heeft die georganiseerd om extra aandacht te geven aan de dag van de leerplicht, op donderdag 16 maart. Op deze dag staan we stil bij het recht op onderwijs. Dit jaar heeft de gemeente het ROC aan de Kievitstraat betrokken bij de viering. Door de vragen van de quiz te beantwoorden krijgen de leerlingen een goed beeld van de Leerplichtwet, de rol van de gemeente, de diverse trajecten en de begeleiding door het team Leerlingenzorg. Voor de winnaars is er een cadeau en alle deelnemers van de opleiding krijgen een aandenken.

In Nederland hebben kinderen het recht om naar school te gaan. Zij kunnen zich daardoor ontwikkelen en bouwen aan een goede toekomst. De huidige leerplichtwet schrijft voor dat alle kinderen vanaf hun vijfde jaar tot het einde van het schooljaar waarin ze zestien jaar worden, volledig leerplichtig zijn. Naast deze volledige leerplicht geldt de kwalificatieplicht: alle jongeren moeten naar school totdat zij hun startkwalificatie hebben behaald of tot de dag dat zijn 18 jaar zijn geworden.

Entreeopleiding
Het hebben van een startkwalificatie (een diploma van de havo, het vwo, of het mbo niveau 2 of hoger) is belangrijk om een goede kans te maken op de arbeidsmarkt. Voor wie geen vmbo-diploma heeft behaald en toch naar het MBO wil, is er de entreeopleiding, een noodzakelijke tussenstap. Naast algemene vakken, zoals Nederlands en rekenen worden de leerlingen op de entreeopleiding voorbereid op het werken in de praktijk.

Begeleiding
Jongeren van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie kunnen door de trajectbegeleiders van de gemeente worden benaderd voor begeleiding naar een opleiding en/of werk. Speciaal voor deze jongeren is er ook een Facebookpagina met vacatures, informatie over opleidingen en andere weetjes. Like RMC Den Helder op Facebook om op de hoogte te blijven.

Jongeren kunnen zich ook zelf aanmelden voor een gesprek via de website www.lerenindekop.nl
Op deze website staat ook alle informatie over leerplicht en passend onderwijs.