DEN HELDER - De aanpak rond woninginbraken werpt zijn vruchten af. De inbraken zijn de afgelopen jaren fors gedaald. Dat constateren gemeente en politie. Zij zien echter ook dat de criminaliteit zich verlegt naar inbraken in garageboxen en schuurtjes. Deze inbraken zijn gestegen van 31 in 2013 naar 55 vorig jaar.

Er is geen duidelijk patroon te herkennen in waar en wanneer de dieven toeslaan in Den Helder. Alle wijken kennen het probleem en zowel 's nachts als overdag wordt ingebroken. Nieuw Den Helder springt er echter wel uit. Het type schuur, garage, berging of loods is ook willekeurig. De meest gestolen voorwerpen zijn dure merkfietsen, brommer, motoren en elektrisch (tuin)gereedschap. De gemeente zoekt samen met Woningstichting en politie naar oplossingen om dit soort inbraken terug te dringen.

Maak het inbrekers zo moeilijk mogelijk

Door de inbraak zo lang en moeilijk mogelijk te maken wordt uw garage of schuur een onaantrekkelijk doelwit voor inbrekers. Hierbij een aantal tips:


 • Zorg voor voldoende verlichting in de omgeving.

 • Zorg ervoor dat er niet veel dure spullen in de garage liggen.

 • Voorkom dat veel mensen weten wat er in uw garage ligt.

 • Realiseer extra hang- en sluitwerk en sluit de garage ook altijd af, ook al bent u maar kort weg.

 • Kijk of er camera’s kunnen worden opgehangen, eventueel samen met andere eigenaren of gebruikers van garageboxen.

 • Zet (brom)fietsen of motoren op slot en vast aan de muur en bewaar gereedschap in een zware afsluitbare kist.

 • Maak gebruik van anti-inbraakstrips op de deur en verlichting bij het achterpad. De strips worden op de deur en het kozijn bevestigd en maken het onmogelijk om gereedschap, zoals een breekijzer, tussen de deur te zetten.

 • Wordt er toch ingebroken, doe altijd aangifte!

 • Bespreek het onderwerp in de Vereniging van Eigenaren.

 • Bekijk met mede-eigenaren/buren de mogelijkheden van een pilot, samen met de gemeente en politie.

 • Organiseer een buurtpreventiegroep op de WhatsApp met de gebruikers van de garages. De structuur in Den Helder hiervoor is opgezet door www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl.

 • Kijk voor meer tips op www.politiekeurmerk.nl of www.hetccv.nl.