DEN HELDER - Jaarlijks laat de gemeente riolen inspecteren op de staat van onderhoud. Uit de inspectie van januari bleek dat het riool onder de Huisduinerweg in zeer slechte staat verkeert. In verband met de veiligheid van weggebruikers is uiteindelijk gekozen voor het tijdelijk afsluiten van 1 rijbaan ter hoogte van het ziekenhuis Noordwest Ziekenhuisgroep.

Door de slechte staat van dit deel van het riool bestaat de kans op acute instorting van het riool waardoor een gat in de weg kan ontstaan. Uit voorzorg is nu de rijbaan waar het riool onder ligt, afgesloten tussen de hoofdingang van het ziekenhuis en de meest oostelijk aansluiting met de Timorlaan. Verkeerslichten regelen hier de doorstroming van de twee kanten. Inwoners die in het ziekenhuis moeten zijn, raden wij aan via de Duinweg/Huisduinerweg te rijden.

Totdat de werkzaamheden zijn afgerond is de inrit van het parkeerterrein van het ziekenhuis ook de uitrit!

Wij hopen dat binnen drie weken een aannemer hier aan de slag kan om het riool te vervangen en nieuwe bestrating aan te brengen.