DEN HELDER - UPDATE!

Maandag 23 Januari is de aannemer CSC samen met de leverancier van de mat en die van de onderlaag op het C-Veld geweest voor inspectie , in Koedijk is het zelfde aan de hand met een zelfde mat. Op maandag hebben ze in Koedijk gesneden in de mat , waardoor dit niet meer nodig was op het C-Veld

Op dit moment is het niet mogelijk om een oorzaak aan te wijzen en het op te lossen.
Zowel de mat als de foamonderlaag staan bol en daaronder is het hol.

Lopen, springen en stampen op de bobbels wordt ten strengste afgeraden omdat er anders schade kan ontstaan

Dus ons advies nu: Er mag nog wel getraind worden maar vermijd even de plekken van de bobbels, hou de site in de gaten voor als de vorst echt weer terug komt deze dagen

Wedstrijden mogen er zeker niet op gespeeld worden als er nog bobbels aanwezig zijn i.v.m. de veiligheid van de spelers

-

(24-01-2017) Gelukkig was er afgelopen nacht geen vorst meer in Den Helder, daarom gaan we weer op de velden trainen, voorlopig houden wij dit in de gaten!

Wij weten nog geen oorzaak, er zijn nog steeds een paar hobbels te zien op het C-veld, we hopen dat deze hobbels nog voor het weekend verdwijnen.
Mochten wij nog iets van de Gemeente of van de Leverancier vernemen, over hoe of wat, dan komen wij direct weer in de lucht, met meer info hier over!

Voor nu alvast weer veel trainings plezier.

Gr. Hans Wassenaar