DEN HELDER - De gemeente Den Helder reikt met ingang van dit jaar jaarlijks een stimuleringsprijs uit aan een sportvereniging die zich onderscheidt van andere clubs, bijvoorbeeld vanwege een innovatief sportaanbod. De Sportstimuleringsprijs vervangt de gemeentelijke Sporttrofee. Nieuw is dat de prijswinnaar € 500,00 ontvangt.

De Sporttrofee ging jaarlijks naar slechts één vrijwilliger die zich gedurende vele jaren bijzonder verdienstelijk had gemaakt voor zijn of haar sportvereniging. De prijs diende als erkenning voor al dat werk dat was verrichten om de sport in Den Helder mogelijk te maken en te promoten. Wethouder van sportzaken, Trees van der Paard: “Daarmee deden we geen recht aan de inzet van alle overige vrijwilligers van die organisatie, die ook onze waardering verdienen. Het was meestal moeilijk te bepalen wie er echt uitsprong. We hebben nagedacht over een andere insteek zodat we geen mensen tekort doen. Vanaf dit jaar stimuleren we dus geen individuele vrijwilligers meer, maar een vereniging of organisatie. En die ontvangt dan, net als de ‘sporter van het jaar’ een bedrag van 500 euro”.

De gemeente Den Helder huldigt jaarlijks haar sportkampioenen van het afgelopen seizoen met een Sportprijs, (nu dus) een Stimuleringsprijs en met sportpenningen. Van der Paard: “Hiermee waarderen we de sportprestaties van onze inwoners én de inzet van vrijwilligers bij de sportverenigingen. We weten allemaal dat sporten gezond is. We willen dat op zoveel mogelijk manieren stimuleren, onder meer door het uitreiken van deze sportprijzen”.

De gemeentelijke Sportprijs gaat naar een sporter, club of team die/dat zeer goede prestaties heeft geleverd en daarmee een positieve bijdrage levert aan de sport in onze gemeente. Zowel de winnaar van de Sportprijs als die van de nieuwe Sportstimuleringsprijs ontvangen een bedrag van € 500,00

De prijsuitreikingen vinden plaats tijdens het jaarlijkse Sportgala. De Sportstimuleringsprijs wordt dus tijdens het Sportgala 2018 op 5 juli voor de eerste keer uitgereikt.

De jury van de gemeentelijke sportonderscheidingen draagt de kandidaten voor aan de gemeente.