DEN HELDER - Als de gemeenteraad akkoord gaat, kunnen Helderse sporttalenten en topsporters van de gemeente een tegemoetkoming krijgen in de kosten die zij maken voor onder meer contributie, sportkleding, trainingen en deelname aan wedstrijden en toernooien. Burgemeester en wethouder stellen de raad voor hiervoor een Topsportregeling in het leven te roepen. Die gaat dan gelden vanaf het sportseizoen 2018-2019.

De gemeente maakt zich sterk voor (aankomende) plaatselijke amateurtopsporters en wil dat zij alle kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen en te sporten op topniveau. Sportwethouder Trees van der Paard: “Wij zijn supertrots op onze Helderse talenten. Zij zetten onze stad met hun prestaties op de

kaart. De top bereik je niet zomaar, het is een lange weg die je daarvoor moet gaan en die gaat ook nog eens gepaard met een ongelooflijke inzet, met bloed, zweet en tranen. Dan mag het niet zo zijn dat geld een belemmering is om je doel te bereiken. Met een bijdrage van de gemeente hopen wij dat nog meer talenten zich kunnen ontwikkelen tot topsporters”.

De nieuwe Topsportregeling gaat het komende sportseizoen in. Zowel jeugdige als volwassen amateursporters kunnen er gebruik van maken. Er geldt geen inkomensgrens. De hoogte van de gemeentelijke bijdrage hangt af van de te maken kosten en bedraagt maximaal € 2.000 per sportseizoen voor structurele kosten en € 2.000 voor incidentele kosten (bijvoorbeeld voor deelname aan een (inter)nationale sportwedstrijd).