SCHAGEN - Met het uitreiken van certificaten en het schenken van een fotocollage aan de deelnemende jongeren is deze week het project Heroes of the Cruyff Courts 2017 afgerond. Max Kuyper, Matz Mathot, Luciano Gravensteyn, Jan Gol, Sonny Walkier en Bas Mossink hebben 19 april het 6 vs 6 toernooi op het Cruyff Court in Schagen georganiseerd. Niet alleen op de dag van het toernooi waren zij verantwoordelijk voor de gang van zaken, ook het voortraject lag in hun handen. Hierbij werden de jongens begeleid door jongerenwerker Eric Roskam en Sportservice Schagen.

Toen Sportservice Schagen jongerenwerker Roskam benaderde over het project, zag hij direct mogelijkheden voor de groep jongens waarmee hij werkt. Omdat deze jongens niet altijd in positieve zin genoemd worden, is deelname aan Heroes een uitgelezen kans om te tonen wat zij in hun mars hebben.

Heroes of the Cruyff Courts is een voor Nederland uniek concept waarbij jongeren zelf een evenement op het Cruyff Court organiseren. Hierdoor krijgen zij de kans hun talenten te ontdekken en ontwikkelen en worden ze uitgedaagd iets te ondernemen wat nieuw voor hen is. Doordat de jongeren tijdens de diverse bijeenkomsten kennismaken met de verschillende facetten van organiseren leren ze hun eigen kwaliteiten kennen, groeit het zelfvertrouwen en kunnen ze persoonlijke ambities meteen in praktijk brengen.

Sportservice Schagen is voornemens ook in 2018 met Heroes of the Cruyff Courts aan de slag te gaan. Jongeren die nu al interesse hebben om mee te doen, kunnen informatie inwinnen en/of aanmelden bij Sabine van Lochem van Sportservice Schagen,

svanlochem@sportservicenoordholland.nl

of 0224 – 214774