DEN HELDER - De basisschoolleerlingen van de Hofstee uit Julianadorp hebben een programma weerbaarheid & samenwerking gevolgd bij het Budocentrum Julianadorp. Deze werd verzorgd door de bewegingsconsulenten van Sportservice Den Helder.

Het project is aangevraagd op verzoek van basisschool De Hofstee en uitgevoerd door Wendy Wassenburg en Jeffrey Smit, beide werkzaam bij Sportservice Den Helder.

Vol enthousiasme stapten de leerlingen de dojo van het Budocentrum Julianadorp binnen voor een programma van twee weken.

In de eerste les zijn sociale en fysieke weerbaarheid aan bod gekomen in combinatie met het opkomen voor jouw eigen gevoel. Na deze les zijn de leerlingen niet alleen in de dojo, maar ook thuis en op school bezig geweest met het uitspreken van hun gevoel.

Les twee stond in het teken van samenwerking, communiceren en emoties. Als leidraad werd er uitgegaan van ‘het eigen gedrag’ en de invloed daarvan op een ander. Door kinderen daar bewust van te maken leren ze nog beter met elkaar samen te werken en conflicten op te lossen.