DEN HELDER - Op 24 april 2017 heeft u fractie onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld: 1. Is het college het met ons eens dat er meer moet gebeuren dan het houden van preventieve rondjes door de brandweer, temeer [...]

Lees meer