DEN HELDER - De gemeente Den Helder sluit niet uit dat er een rechtszaak wordt aangespannen tegen aannemerscombinatie Tuin van der Wal als de gebreken aan zwembad het Heersdiep/Aquacentrum Den Helder niet tijdig zijn opgelost."Vooruitlopend op een mogelijk juridisch traject (dat we liever niet [...]

Lees meer