Gemeentelijke jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning scoren goed

Door Redactie op Woensdag 23 augustus 2017 11:00  Gemeente  ondersteuning, gemeente, jeugdhulpBron: Gemeente Den HelderDEN HELDER - Inwoners die bij de gemeente aankloppen voor jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning zijn tevreden over de manier waarop de gemeente met de hulpvraag omgaat. Belangrijker: de ondersteuning die zij krijgen heeft positieve effecten op hun dagelijks leven. Dat blijkt uit een onderzoek [...]

Lees meer

Cliënten goed te spreken over gemeentelijke Wmo en Jeugd ondersteuning

Door Redactie op Woensdag 16 augustus 2017 13:14  Gemeente  ondersteuning, gemeente, onderzoekBron: Gemeente Den HelderDEN HELDER - In de afgelopen twee maanden heeft het onderzoeksbureau I&O Research in opdracht van de gemeente cliëntervaringsonderzoeken gedaan. Onderzocht werd wat ervaringen zijn van cliënten met gemeentelijke voorzieningen in het kader van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning [...]

Lees meer


In december 2016 stelt de gemeenteraad de Verordening Jeugdhulp 2017 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017 vast. De gemeente wil inwoners van Den Helder betrekken bij de voorbereiding.U kunt tot 20 oktober 2016 uw zienswijze geven op de concept Verordening Jeugdhulp en op de concept [...]

Lees meer