DEN HELDER - De nieuwe coalitie is vanavond officieel gepresenteerd in schouwburg de Kampanje. Zeven partijen hebben elkaar beloofd het te zullen gaan doen de komende vier jaar. Volgens de deelnemers wordt er afgerekend met een flink aantal oude dossiers, maar er liggen nog uitdagingen genoeg: zo [...]

Lees meer


DEN HELDER - De zeven formerende partijen, Beter voor Den Helder, CDA, VVD, Stadspartij, PvdA, Seniorenpartij en ChristenUnie, zijn het in principe eens over de inhoud van het zogenaamde ́Helders Akkoord ́. Dat maken beide formateurs Hans Huibers en Kees Boelema Robertus vandaag bekend.De [...]

Lees meer


DEN HELDER - De geplande verhuizing van een coffeeshop naar de Zuidstraat in Den Helder gaat niet door. De partijen die momenteel een coalitie aan het vormen zijn hebben er een stokje voor gestoken. Andere partijen hebben zich aangesloten en nu mede-ondertekend dat de buurt ontzien moet worden.Toen [...]

Lees meer

Grootste partijen maken een doorstart

Door Redactie op Woensdag 9 mei 2018, 15:09 uur  Algemeen  helder, partijen, assorgiaBron: Gemeente Den HelderDEN HELDER - Het is genoeg geweest! Beter voor Den Helder en het CDA beloofden andere politiek. Sinds de verkiezingen is hier nog weinig van terecht gekomen. Daarom bespraken beide hoe uit de impasse te komen. Beide partijen verklaren in gesprek te willen om te komen tot een brede en stabiele [...]

Lees meer

Samenwerking (semi)-overheden Noordkop in aanpak klimaatverandering

Door Redactie op Woensdag 5 juli 2017, 15:13 uur  Gemeente  helder, noordkop, partijenBron: Gemeente Den HelderDEN HELDER - De vier Noordkopgemeenten, het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en drinkwaterbedrijf PWN ondertekenden 5 juli 2017 gezamenlijk de Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie. Hiermee onderstrepen zij dat de overheden in de Noordkop het aanpakken van de grote watervraagstukken in [...]

Lees meer