DEN HELDER - Na de kerstvakantie rijdt KopGroep Bibliotheken nog maar met één jeugdbus. Dit betekent een nieuw rooster voor de scholen waar de bus nog komt.

In Petten (de Springschans), ’t Veld (de Marinx) en Anna Paulowna (Spoorbuurtschool) komt eind januari een ‘Bibliotheek op School’ in plaats van de jeugdbus. Waarland (St. Janschool) volgt in het voorjaar van 2018.

In de scholen wordt ruimte vrij gemaakt voor de bibliotheek, in een bestaand lokaal of in een andere goed toegankelijke ruimte. De bibliotheken op school worden kleine vestigingen van KopGroep Bibliotheken. De collectie bestaat uit jeugdboeken.

De scholen kiezen voor deze dienstverlening omdat zij waarde hechten aan de beschikbaarheid van boeken met het oog op taal en lezen. Bibliotheekconsulenten verzorgen leesbevorderende programma’s voor alle leerlingen. Leerlingen uit groep 7 worden opgeleid tot ‘bibliotheekmedewerkers’ en er wordt inzet gevraagd van ouders en vrijwilligers. Daarnaast is er professionele begeleiding vanuit de bibliotheek.

Zowel kinderen als volwassenen zijn welkom. Uitlenen, innemen en reserveren is allemaal mogelijk. Iedere school hanteert zijn eigen ‘huisregels’ wat betreft het gebruik van de bibliotheek. Dit wordt bij het in gebruik nemen van de bibliotheek met de leerlingen, ouders en andere gebruikers besproken. Zolang de bibliotheken op school nog niet klaar zijn zorgt KopGroep Bibliotheken voor een tijdelijke oplossing.