DEN HELDER - Het eerstvolgende Duurzaamheidscafé in Den Helder heeft het thema Stadslandbouw en de eetbare stad. En vindt plaats op dinsdag 11 juli 2017, 19:00 – 22:00 uur. In De Helderse Vallei. 

Schooltuintjes aan de IJsselmeerstraat met een openlucht leslokaal, een tuin van overvloed als onderdeel van de “Falgatuinen”, fruitbomen in Nieuw Den Helder, buurttuintjes in Tuindorp, een initiatiefrijke stadsboer, een kruidentuin rond fort Westoever, steeds meer streekproducten op de eettafels bij zorginstellingen en particulieren en ook de “klassieke volkstuinencomplexen” zijn er nog. Allemaal activiteiten die zijn te vangen onder de noemers ‘eerlijk voedsel en stadslandbouw’.

Stadslandbouw draagt bij aan meer bewustwording over voedselproductie. Daarnaast betekent het produceren van voedsel in de stad zelf dat er minder vervuilend vervoer nodig is. Wanneer  (braakliggende) terreinen al of niet tijdelijk kunnen worden benut voor stadslandbouw draagt dit ook direct bij aan de leefbaarheid en meer cohesie in de buurt. Ten slotte blijkt dat mensen die zelf voedsel kweken, meer groente en fruit eten en tuinieren, zich beter voelen.

Tijdens het duurzaamheidscafé informeren betrokken koplopers elkaar en de rest van Den Helder over waar Den Helder momenteel staat met Stadslandbouw. Ook bespreken we met elkaar welke stap(pen) we in 2018 gaan zetten en wie en wat we daarvoor nodig hebben.     De gemeente presenteert een algemeen verhaal over de eetbare stad, stadslandbouw, nieuw perspectief voor de openbare ruimte, de toenemende noodzaak van een gezonde levensstijl en de kansen die er zijn voor slow work. Er ervaringen vanuit een andere gemeente komen aan bod. Maar het podium is vooral aan de partijen die nu al actief zijn in de stadslandbouw. Hoe kunnen we deze beweging in Den Helder groter en betekenisvoller maken?

Geïnteresseerden en inwoners met nieuwe plannen zijn van harte welkom!