DEN-HELDER - Rie van der Plaat en Hans van Rossum halen woensdagmiddag 25 januari in School 7 herinneringen op aan hun jeugdjaren in de Keizerstraat. Dat doen ze met verhalen en oude foto’s. 

Rie van der Plaat verhuisde in 1935 naar het toen spiksplinternieuwe woonwinkelhuis dat haar vader in de Keizerstraat op nummer 52 had laten bouwen. Haar herinneringen aan de Keizerstraat gaan terug tot de jaren dertig en veertig. De oorlogsjaren staan in haar geheugen gegrift toen Den Helder getroffen werd door herhaalde bombardementen, grootschalige afbraak en de evacuatie van de bevolking. In het tijdschrift Levend Verleden beschrijft ze haar jeugd in: Herinneringen aan de kruidenierszaak van mijn ouders.

Hans van Rossum kent de Keizerstraat en dezelfde kruidenierswinkel uit de jaren vijftig en zestig. Zijn vader nam in 1955 de kruidenierswinkel van Van der Plaat over en bleef daar als VIVO-kruidenier tot de sluiting van de zaak in 1967. Hij schreef een trilogie met verhalen over zijn Helderse jeugd in de jaren vijftig en zestig. De drie fraai uitgegeven boekjes geven een interessant beeld van de verzuiling in de stad tijdens de wederopbouw na de oorlog. Retour Den Helder, Uw VIVO-winkel in de Keizerstraat (2014), Rendez-vous Den Helder: liefdes en verdriet (2015) en Rentree Den Helder: ontrouw en berouw (2016).

De naoorlogse periode bracht grootschalige ruimtelijke en maatschappelijke veranderingen met zich mee. De Keizerstraat kwam niet ongeschonden uit de strijd door de doorbraak van de Beatrixstraat. Kruidenierszoon Van Rossum heeft het er nog moeilijk mee: “In mijn ogen is de grootste stedenbouwkundige misser uit de geschiedenis van Den Helder de verminking van de Keizerstraat”.

De themamiddag in School 7 begint 25 januari om 15.00 uur in School 7 en wordt georganiseerd in samenwerking met de Helderse Historische Vereniging. Toegangsprijs is € 3,50 inclusief koffie/thee in de pauze. Kaartverkoop via www.kopgroepbibliotheken.nl of aan de balie.