DEN HELDER - De Historische Vereniging heeft een grote collectie beeldmateriaal over Den Helder. Vorig seizoen werd iedere maand een fotomiddag in School 7 gehouden rond een bepaald thema. Deze middagen waren zo succesvol dat besloten is de presentaties uit te breiden. Dit seizoen wordt iedere fotopresentatie een keer ’s middags en een keer in de avonduren vertoond.

De eerste voordracht gaat over de wederopbouw van Den Helder. Ko Minneboo van de Historische Vereniging vertelt woensdagavond 20 september en dinsdagmiddag 3 oktober over de naoorlogse jaren van onze stad.

Als in mei 1945 de Tweede Wereldoorlog is afgelopen is Den Helder een volledig verwoeste stad met 2000 gesloopte en door bommen verwoeste woningen. Van de 30.000 inwoners die de stad voor de oorlog telde komen er uiteindelijk maar 10.000 terug. De stad moest na die oorlog weer helemaal worden opgebouwd. In 1947 beslist de regering dat Den Helder weer de thuishaven van de Marine moet worden. Geleidelijk groeit de stad naar 60.000 inwoners. Aan de hand van uniek fotomateriaal neemt Minneboo het publiek op mee in het verhaal van die wederopbouw.

Over de spreker

Hoewel Ko Minneboo het grootste deel van zijn werkzame leven buiten Den Helder heeft gewoond is hij toch teruggekeerd naar de Noordkop. Als lid van de Helderse Historische Vereniging verdiept hij zich steeds meer in de geschiedenis van Den Helder. Zijn streven daarbij is het verbeteren van de opslag, het verder ontsluiten, maar vooral het doorgeven van die geschiedenis. School 7 biedt in de samenwerking tussen KopGroep Bibliotheken en de Historische Vereniging vele mogelijkheden daarvoor.

Fotopresentatie in School 7, Keizersgracht 94 in Den Helder, woensdag 20 september aanvang 19.30 uur, dinsdagmiddag 3 oktober aanvang 14.00 uur, toegang € 3,50 inclusief koffie/thee. Aanmelden via www.kopgroepbibliotheken.nl of aan de balie