DEN HELDER - Zomer, tijd voor de kermis of een ander evenement? Leuk, een feestje! Tenminste, als het feestelijk blijft. Wij vragen u om vooral bewust te zijn van wat u drinkt en van het voorbeeld dat u geeft. Heeft u kinderen onder de 18? De afspraak is NIX18: geen drank, niet roken… ook niet tijdens een evenement. Wij houden er controle op! U ook?

Kermis en alcohol

Wist u dat kermis, naast de feestdagen en de zomervakantie, één van de meest gebruikelijke momenten is waarop kinderen hun eerste glas alcohol drinken? Dat klinkt logisch, want alcohol en kermis is vaak sterk met elkaar verbonden; de sociale controle is dan laag en de sfeer is erg losjes. Maar het is niet logisch!

De wetenschap heeft bewezen dat alcohol drinken voor je 18e schade aan de hersenen kan veroorzaken. Maar ook na je 18e geldt, drinken doe het met mate en blijf in control. Een feest is geen vrijbrief om los te gaan met alcohol. Het gaat om het samen gezellig hebben met vrienden en buurtgenoten.

Afspraken maken

Het klinkt als een open deur, maar het moment waarop een kind het eerste glas drinkt, kan de start zijn van een patroon van vaker en steeds meer drinken. Wat kunt u daar aan doen? U bent het rolmodel voor uw kinderen, geef het goede voorbeeld en houd controle over uw eigen drankgebruik. Spreek van tevoren af dat uw kind ook voor, tijdens en na een feestje niet drinkt, NIX18. Maak ook met de volwassenen met wie u op stap gaat de afspraak dat zij uw kind geen alcohol aanbieden.

Er zijn geen uitzonderingssituaties, ook geen slokje… NIX18 is de afspraak die wij met u willen maken.

Alcoholvrije gebieden

Wist u dat het college van burgemeester en wethouders gebieden heeft aangewezen waar het verboden is om alcohol te drinken of aangebroken flesjes of blikjes met dergelijke dranken bij zich te hebben. Dit zijn onder andere de winkelcentra, de binnenstad en de ontmoetingsplekken voor jongeren in woonwijken. Ook bij evenementen worden dit soort (alcoholvrije) gebieden aangewezen. Dit alles is bedoeld om overlast en hinderlijk drankgebruik te voorkomen. Dit verbod geldt uiteraard niet voor terrassen die deel uitmaken van een horecabedrijf. Ook gelden deze regels niet op het moment dat de gemeente op grond van de Drank en Horecawet toestemming heeft verleend om op de plaats waar dat evenement zich afspeelt alcoholhoudende drank te verstrekken.

Kermis Julianadorp: 1 kilometergebied

Zo heeft het college voor de kermis in Julianadorp, van vrijdag 25 augustus tot en met maandag 28 augustus, het gebied bepaald op één kilometer rondom het evenemententerrein. Op de terrassen en in de kermistent mag hier alcohol worden gedronken, op andere plekken binnen het aangewezen gebied van 1 km. Dus niet.

Treffen politie of handhavers alcoholhoudende drank bij u aan buiten terras of tent, dan wordt dit door hen in beslag genomen en vernietigd. Ook kan er een administratieve sanctie of een geldboete gegeven worden.

Neem dit risico niet en houd u aan de regels. Zo houden we het voor iedereen gezellig!