DEN-HELDER - In het Fries Museum is tot 8 februari een grote overzichtstentoonstelling over Alma-Tadema te zien. Daarop aansluitend heeft KopGroep Bibliotheken Bureau Boeiend uitgenodigd voor een kunstlezing. Op dinsdagavond 10 januari vertelt kunsthistoricus Krzysztof Dobrowolski-Onclin over het werk en de schilderscarrière van Alma-Tadema in School 7.

Tot voor kort kenden weinigen de naam, laat staan de kunst van Lourens Alma-Tadema. En dat is jammer. De Friese schilder werkte uiterst secuur. Marmer schilderde hij perfect. Hij deed gedegen historisch onderzoek en was in zijn tijd een van de meest succesvolle kunstenaars.

De aantrekkingskracht van zijn kunst schuilde in de herkenbaarheid met een historisch sausje. Zo schilderde hij veel Romeinse taferelen die verdacht leken op het gegoede leven van zijn tijd. Luchtig geklede dames die bij een vijver vissen voeren of in aantrekkelijke draperieën gehulde Romeinen bij het uitzoeken van een schilderij in een Romeinse galerie.

Alma-Tadema werd in 1836 geboren in Dronryp. Hij studeerde in Antwerpen en vertrok vervolgens naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij uitgroeide tot een toonaangevende en veelgevraagde schilder. In 1899 werd hij zelfs in de adelstand verheven: Sir Lawrence Alma-Tadema. Toen hij in 1912 overleed, was hij een grootheid. De belangstelling taande echter al snel, net als voor zijn collega's met een vergelijkbare stijl.

Kunstlezing over Alma-Tadema, dinsdag 10 januari in School 7, Keizersgracht 94, aanvang 19.30 uur, toegang € 7, ledenkorting € 1,50. Kaartverkoop www.kopgroepbibliotheken.nl of aan de balie van de bibliotheken.