DEN HELDER - Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich zeer eenzaam. Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Daar wordt aandacht voor gevraagd in de Week tegen eenzaamheid: van 22 september tot en met 1 oktober. In Den Helder vindt in deze themaweek een workshop plaats over dit onderwerp: speciaal voor vrijwilligers en mantelzorgers.

Al loopt de één meer risico op eenzaamheid dan de ander, iedereen kan op enig moment in zijn leven met eenzaamheid geconfronteerd worden. Daarom is het belangrijk dat we samen een vuist maken tegen eenzaamheid. Eenzaamheid vraagt bovenal om aandacht. Want eenzaamheid aanpakken begint met het leggen van contact.

workshop

Vrijwilligers en mantelzorgers in Den Helder kunnen 22 september meedoen aan een workshop met de volgende onderwerpen:

  • Wat is eenzaamheid?

  • Hoe ontstaat eenzaamheid?

  • Welke vormen van eenzaamheid zijn er?

  • Hoe signaleer je eenzaamheid?

De workshop wordt geopend door een expert op het gebied van eenzaamheid. Informatie vanuit de laatste onderzoeken en het project ‘Eenzaamheid’ in Den Helder wordt met u gedeeld. Ook is er een groep trainers aanwezig vanuit verschillende organisaties die geschoold zijn in het aanbieden van trainingen over dit onderwerp. Organisatoren van de workshop zijn MEE & De Wering, Humanitas en Wonen Plus Welzijn.

Waar en wanneer

De workshop wordt gehouden op 22 september van 13.00-17.00 uur. Locatie is Bernhardplein 76, 1ste etage. U kunt u aanmelden via denhelder@noordkopvoorelkaar.nl. Graag met vermelding van uw naam, emailadres, woonplaats, en ook of u vrijwilliger bent en bij welke organisatie, of dat u mantelzorger bent. Na aanmelding krijgt u een bevestigingsmail met het programma. Deelname is gratis, aanmelden kan tot 14 september.

Voor meer informatie kunt u naar www.noordkopvoorelkaar.nl/inspiratie/week-tegen-de-eenzaamheid.

Contact via website

Via de website Noordkopvoorelkaar is het mogelijk om contact te leggen, hulp aan te bieden of hulp te vragen. Maak het verschil voor een ander om uzelf op de site te zetten als aanbieder van hulp. En als meer contact op dit moment in uw leven belangrijk is, kunt u hulp vragen op deze website.
Nog nooit was het zo eenvoudig om de eenzaamheid te lijf te gaan! Neem eens een kijkje op www.noordkopvoorelkaar.nl