DEN HELDER - Burgemeester en wethouders van Den Helder en de directies van Zeestad, Port of Den Helder, Willemsoord en Den Helder Airport nodigen u van harte uit voor de gezamenlijke openbare nieuwjaarsbijeenkomst op maandag 8 januari.

De bijeenkomst vindt plaats van 19.00 tot 22.00 uur in theater de Kampanje, Willemsoord 63 in Den Helder.

U bent van harte welkom om samen met ons het nieuwe jaar in te luiden!