DEN HELDER - Deze week heeft de politie een controle uitgevoerd op de kruising van de Ruygweg en de Fabrieksgracht in Den Helder. Tijdens de controle werden vijf bestuurders bekeurd voor het omdat zij bij het afslaan geen richting aangaven. Het ging om bestuurders van drie personenauto’s en twee motoren.


Vanuit de buurtbewoners zijn verschillende meldingen binnen gekomen van aanrijdingen en bijna aanrijdingen op de kruising, die daardoor als gevaarlijk wordt bestempeld. In de doorgaande weg, de Farbrieksgracht, zit een scherpe bocht. Met de bocht mee is daardoor recht doorgaand verkeer. Dus wanneer men de Ruyghweg wil vervolgen moet er richting aangegeven worden naar rechts. Hier wordt heel vaak geen richting aangegeven door voertuigen en door fietsers, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan.

Met de controle hoopt de politie een signaal af te geven aan buurtbewoners en verkeersdeelnemers. De controle wordt in de toekomst herhaald.