DEN HELDER - De gemeente Den Helder en de politie hebben onlangs de coffeeshops gecontroleerd. Bij twee zaken was er geen gecertificeerde beveiliging aanwezig. Zij kunnen een bestuurlijke waarschuwing verwachten, met een voornemen tot handhaving als de overtreding nogmaals wordt geconstateerd. Daarnaast kwamen tekortkomingen op het gebied van brandveiligheid aan het licht. De exploitanten krijgen de mogelijkheid om deze te herstellen.


De coffeeshops hebben een uitzonderingspositie. Met een gedoogbeschikking krijgen de exploitanten toestemming om legaal softdrugs te verkopen. Bij de uitvoering moeten zij voldoen aan de zogenaamde AHOJG-criteria. Dat betekent: geen affichering (A), geen harddrugs (H), geen overlast (O), geen verkoop aan jeugdigen (J) en geen grote hoeveelheden (G).

Hiernaast mogen er bijvoorbeeld geen kansspelautomaten aanwezig zijn en smartdrugs worden verkocht, mag de coffeeshop niet in een straal van 350 meter van een voortgezet onderwijsinstelling gelegen zijn en dienen leidinggevenden aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Verder moet er een gecertificeerde beveiliger aanwezig zijn. Jaarlijks wordt er gecontroleerd op de naleving van de criteria en de vergunningsvoorwaarden.

Signalen van misstanden?

Inwoners en ondernemers zien veel. Om samen zorg te dragen voor een veilige en gezonde leefomgeving vraagt de gemeente iedereen signalen van misstanden te melden. Dat kan door de gemeente te bellen via 14 0223 of door (anoniem) het contactformulier op de website in te vullen. Anoniem melding maken van criminaliteit kan ook via Meld Misdaad Anoniem (MMA): 0800-7000. Deze organisatie staat los van de gemeente.