DEN HELDER - Naar aanleiding van een MMA (Meld Misdaad Anoniem) heeft de politie van Den Helder in twee garageboxen lachgas opslagen aangetroffen. In de eerste box ruim 120 liter en in de ander ruim 330 liter.


Dit zijn overtredingen van het activiteitenbesluit milieubeheer en er zal voor beide eigenaren een proces-verbaal worden opgemaakt.

Op last van de gemeente moeten de gasflessen i.v.m. de gevaarzetting weggehaald worden.

In die tweede box zijn ook illegale sigaretten aangetroffen. Deze zijn door de douane in beslag genomen. Zij zullen dit verder afhandelen.