DEN HELDER - De afgelopen week is er zes keer (gepoogd) in te breken in diverse woningen in de gemeente Den Helder:

- Op de Cronjéstraat is gepoogd om met een breekijzer de voordeur open te breken;
- In de Visstraat werd het slot van een voordeur er uitgehaald, er was geen indicatie dat men binnen is geweest;
- Op de Spoorgracht werd eveneens de cilinder uit de voordeur gehaald en hier is de hele woning overhoop gehaald en zijn diverse goederen weggenomen;
- Op de Marsdiepstraat werd een deur opengebroken en is men binnen geweest en zijn diverse kamers doorzocht. Of hier goederen weg zijn genomen is niet bekend;
- Op het Kruiszwin is bij een woning gepoogd om diverse ramen open te breken.
- Op de Duinbrink is gepoogd om een deur open te breken.

Sluit deuren en ramen goed af en laat deze voorzien van goede sloten en inbraakpreventie. Bij een aantal van de hierboven genoemde woningen zagen wij dat er weliswaar gepoogd was om binnen te komen maar dat door de aanwezigheid van goede afsluiting men niet binnen kon komen.