DEN HELDER - Handhavers van de gemeente gaan de komende periode weer in de Marsdiepstraat actief controleren op en optreden bij verkeersovertredingen.


Inwoners en ondernemers maakten vorig jaar al melding van gevaarlijke verkeerssituaties. Zo wordt er vanaf de zijde aan het Marsdiepplein regelmatig tegen de richting in gereden. Daarnaast wordt er buiten de aangegeven parkeervakken geparkeerd en wordt de afzetting op de woensdagmarkt opzettelijk omzeild door over het voetpad te rijden. Dergelijk gedrag leidt tot onveilige verkeerssituaties en overlast.

Welke regels gelden er?

  • In de Marsdiepstraat geldt een verplichte rijrichting voor auto’s en vrachtwagens.
  • Het deel rondom winkelcentrum Marsdiep is aangemerkt als (woon)erf. Dit betekent dat voertuigen in de daarvoor bestemde vakken moeten parkeren. Daarnaast moet men binnen dit gebied stapvoets rijden (maximaal vijftien kilometer per uur).

Waarschuwingen en boetes

Bij een eerdere controle zijn er 50 overtredingen gezien en ook boetes gegeven. Een boete voor tegen de richting in rijden is in totaal 159 euro. Buiten de vakken parkeren kost de overtreder 109 euro.